Huisartsenpraktijk Marinus


Fresiastraat 45-47
(ingang Hortensiastraat)
7531 VJ Enschede
info@huisarts-marinus.nl
Praktijk - 053 434 4600
Spoed - toets na bellen 1

Tarieven Huisartsenzorg

Huisartsenhulp valt onder de basisverzekering van alle zorgverzekeraars. Het wordt niet alleen volledig vergoed, maar het gaat ook niet ten koste van uw eigen risico.
Indien echter gebruik wordt gemaakt van specialistische zorg, zoals laboratorium- , röntgen of PA onderzoek, dan ontvangt u hiervan een aparte rekening via uw zorgverzekeraar. Hier valt bijvoorbeeld een urinekweek en bloedonderzoek onder, maar ook het nakijken van bv. een verwijderde moedervlek. Zie ook onderstaande informatie over overige medische zorg.
Uw huisarts ontvangt per patiënt een vast bedrag per jaar (het zogenaamde abonnementstarief) en daarnaast een bedrag per verrichting (het verrichtingentarief). Het abonnementstarief stelt ons in staat om ongeacht het aantal verrichtingen, onze vaste lasten te kunnen dragen zoals huisvesting; personeel; ons computerinformatiesysteem; vervoer; kosten website enzovoorts.
De tarieven voor verrichtingen en abonnementstarief bij uw huisarts in 2018 vindt u in dit document. Hier vindt u niet alleen de tarieven voor huisartsenzorg overdag, maar tevens voor hulp die aan u geboden wordt door de Huisartsenpost Enschede.

Overige medische zorg

Niets is zo variabel als tarieven in de gezondheidszorg. Voor ons als huisarts is niet bij te houden welke verrichtingen; medicijnen of hulpmiddelen wel, niet of gedeeltelijk vergoed worden. Dit is namelijk verschillend per verrichting; medicijn; hulpmiddel, maar ook per ziektekostenverzekeraar en de door u afgesloten polis.
Indien u vragen heeft over de vergoedingen van 'overige' medische zorg dan kunt u zich daarom het beste wenden tot uw ziektekostenverzekeraar of de behandelaar of de leverancier van het zorgproduct.